Perspektif Alternatif

Pentadbiran demokrasi dan penggubalan undang-undang rasional memerlukan informasi. Masyarakat adalah lebih berilmu jika idea alternatif, inspirasi, pandangan pelbagai sudut dan juga perbalahan dalam perbezaan pandangan berlaku tanpa disekat. Penyelidikan yang mendalam dan kewujudan media yang bebas dan bertanggungjawab adalah penting bagi membentuk sebuah masyarakat yang berilmu, berpengetahuan dan bersivik.


DEMOKRASI

EKONOMI

PENDIDIKAN

KESIHATAN

ALAM SEKITAR

REFORMASI PILIHANRAYA & PARLIMEN%d bloggers like this: