Tentang Kami

Siapakah Kami

CIVICA Research ialah sebuah entiti berasaskan penyelidikan, pendidikan, latihan dan konsultan advokasi yang ditubuhkan pada tahun 2018 dengan sokongan perikatan persatuan masyarakat sivil. Kami percaya bahawa pendidikan sivik, penyelidikan berasaskan bukti, latihan dan aktiviti advokasi adalah penting bagi membangunkan budaya demokrasi di Sabah dan Sarawak.

Visi

Sebuah masyarakat yang berilmu dan harmoni yang mempunyai budaya demokrasi yang menghormati hak-hak asasi manusia, prihatin terhadap alam sekitar dan mempromosikan pembangunan yang berdaya saing.

Misi

Untuk meningkatkan kesedaran tentang demokrasi, hak asasi manusia dan pembangunan yang mampan di kalangan ahli politik, aktivis persatuan masyarakat sivil, pihak media, penggubal polisi dan penuntut ilmu.


Perkhidmatan Kami


%d bloggers like this: